Actueel: www.biotopvakantie.nl

Naast mijn werk als zelfstandig beeldend kunstenaar initieer en organiseer ik projecten op het snijpunt van kunst,
maatschappij, natuur en milieu. Contrapost is de stichting die het organiseren van deze activiteiten mogelijk maakt.

Sinds 1 mei 2018 geeft Stichting Contrapost Sociale Aandelen uit.
Met een Sociaal Aandeel kunnen bedrijven en particulieren die de projecten een warm hart toedragen een verschil maken.

> Hoe werkt het? U neemt een Aandeel door € 100 of een veelvoud daarvan over te maken
op NL80 INGB 0008 2016 76 t.n.v. Stichting Contrapost o.v.v. (aantal) Sociale Aandelen.

> Alle aandelen die in mei, juni en juli binnenkomen worden helemaal besteed aan het doen welslagen van de BioTOPvakantie 2018.
Aandelen die daarna binnenkomen zijn natuurlijk ook welkom, deze zullen toekomstige projecten mede mogelijk maken.

> Als aandeelhouder wordt u op de hoogte gebracht van de projecten van Contrapost middels een jaarbrief.
Ook krijgen aandeelhouders uitnodigingen voor activiteiten en presentaties, zoals om te beginnen de totaaltheaterproductie
waarmee de BioTOPvakantie 2018 feestelijk afsluit op 27 juli in de Biotoop van Haren.