Naast mijn werk als zelfstandig beeldend kunstenaar initieer en organiseer ik projecten op het snijpunt van kunst,
maatschappij, natuur en milieu. Contrapost is de stichting die het organiseren van deze activiteiten mogelijk maakt.

Stichting Contrapost geeft Sociale Aandelen uit!
Met een Sociaal Aandeel kunnen bedrijven en particulieren een verschil maken voor projecten die zij een warm hart toedragen.
In 2020 worden de Sociale Aandelen benut voor de creatieve educatieve kindervakantie in de Biotoop www.biotopvakantie.nl

> Hoe werkt het? U neemt een Aandeel door € 25 of een veelvoud daarvan over te maken
op NL80 INGB 0008 2016 76 t.n.v. Stichting Contrapost o.v.v.(aantal) Sociale Aandelen.
Sinds februari 2019 wordt Contrapost aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

> Als aandeelhouder wordt u -indien gewenst- op de hoogte gebracht van de projecten van Contrapost middels een jaarbrief.
Ook krijgen aandeelhouders uitnodigingen voor activiteiten en presentaties, zoals om te beginnen de presentatie
waarmee de BioTOPvakantie 2020 feestelijk afsluit op 10 juli in de Biotoop van Haren.